Thảo luận:Hàng hóa

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại
Dự án Kinh tế
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Kinh tế, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Kinh tế. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

chào các bạn! mình là thành viên mới mình muốn hỏi các bạn:"tại sao sức lao động của con người khi làm việc cho CNXH lại không coi là hàng hóa" Goodbyeml 15:30, ngày 27 tháng 10 năm 2007

UntitledSửa đổi

Bài này cần phải đổi tên. Hàng hóa này là hàng hóa theo nghĩa hẹp (kinh tế) nhưng lại chỉ về một khái niệm rộng-bất cứ cái gì được mua, bán. Hàng hóa theo một nghĩa rộng (thực thể) thì lại chỉ về một khái niệm hẹp hơn - những hàng hóa vật chất cụ thể.--Huy Phương (thảo luận) 04:31, ngày 27 tháng 8 năm 2011 (UTC)

Ĕrt͡ɕd͡ztr⅞Ἡືມฒऒඔ

2402:800:6101:8D52:3156:6355:F1EB:9E13 (thảo luận) 16:06, ngày 22 tháng 2 năm 2021 (UTC)⟨⟩

Quay lại trang “Hàng hóa”.