Thảo luận:Hành pháp

Thêm thảo luận

Quyền Lập Quy và quyền Hành Chính lên giao cho Quốc Hội.Quyền Hành Pháp của chính phủ thi hành pháp luật . Chính phủ 1 Quyền hành pháp thôi, nhiều quyền lực Chính Phủ độc tài8.37.225.102 (thảo luận) 12:30, ngày 12 tháng 6 năm 2017 (UTC)Reply[trả lời]

Quay lại trang “Hành pháp”.