Mãi/mại sửa

Trong câu vè

Triều đình khi dân
Phan Lâm mại quốc

nhiều bị khi đọc sai thành mãi. Trong chữ Nho "mại" là "bán", "mãi" là "mua", vậy không thể nào là "mãi quốc" được vì đó có nghĩa là "Phan Lâm mua nước"(!) hoàn-toàn trái ngược ý chê trách hai vị đại-diện triều-đình đã bán nước.

Đã là câu vè thì cấu-trúc cũng có âm-luật gieo vần. Câu Triều đình khi dân phải là câu trên thì chữ dân mới gieo vần lưng ở chữ Lâm câu dưới được. Đảo ngược thứ-tự hai câu là phá sự liên kết của 2 câu vè. Duyệt-phố (thảo luận) 20:49, ngày 15 tháng 2 năm 2008 (UTC)Trả lời

Đừng nhầm lẫn giữa đồng piastre với đồng franc Pháp trong giai đoạn lịch sử này sửa

Có một bạn đã sửa tên tiền tệ trong việc bồi thường chiến phí từ franc Pháp sang piastre, nội dung sửa đổi này hoàn toàn sai, vì piastre chỉ ra đời từ năm 1885, vì thế, đồng franc Pháp mới là loại tiền tệ tiêu chuẩn được đưa vào Hoà ước. Không thể lấy một thứ chưa ra đời để làm tiêu chuẩn được... – Windrain (thảo luận) 17:11, ngày 23 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Hòa ước Nhâm Tuất (1862)”.