Thảo luận:Hải lưu Gulf Stream

Chưa có thảo luận về trang này.

Tại sao ta không để tên tiếng Anh nguyên gốc của chủ đề này là Gulf Stream đôi ra Gơn strim nghe lạ quá Mth 13:36, ngày 12 tháng 3 năm 2006 (UTC)

  • Đề nghị đổi thành "Gulf Strim" theo ý kiến của Mth. "Gơn strim" không giống tiếng Tây cũng không giống tiếng ta. --Nguyễn Dương Khang 14:46, ngày 12 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Gulf Stream. Avia (thảo luận) 01:00, ngày 13 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Đồng ý nên đổi ra "Gulf Stream" Duyệt-phố 00:37, ngày 7 tháng 8 năm 2007 (UTC)

Tôi đã sửa tên bài, mong ai đó giúp sửa nốt Gulf Stream ở trong bài. conbo 10:24, ngày 7 tháng 8 năm 2007 (UTC)

Quay lại trang “Hải lưu Gulf Stream”.