Thảo luận:Hải ngoại

Thảo luận đang diễn ra

Chất lượng kémSửa đổi

Tôi thấy nội dung bài này có tầm nhìn hẹp, chỉ chú trọng về nghĩa của từ "hải ngoại" trong ngữ cảnh Việt Nam. Nội dung cũng không cho độc giả được thông tin gì bổ ích. NHD (thảo luận) 21:52, ngày 13 tháng 4 năm 2008 (UTC)

Quay lại trang “Hải ngoại”.