Thảo luận:Hắc tố

Bình luận mới nhất: 5 năm trước bởi P.T.Đ
Thêm đề tài

Melanin dịch là sắc tố hay hắc tố??  A l p h a m a  Talk 07:42, ngày 5 tháng 12 năm 2016 (UTC)Trả lời[trả lời]

Alphamama Hắc tố là một loại sắc tố, xem bài ví dụ Tế bào sắc tố. Nên có thể sử dụng xen lẫn. P.T.Đ (thảo luận) 14:27, ngày 5 tháng 12 năm 2016 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Hắc tố”.