Thảo luận:Hệ thống lưỡng đảng

Bình luận mới nhất: 7 năm trước bởi Alphama

Tên chưa biết đặt là hệ thống nhị đảng có hợp lý không?  A l p h a m a  Talk 15:19, ngày 11 tháng 2 năm 2017 (UTC)Trả lời

Mình tra google "hệ thống nhị đảng" chỉ có 7 kết quả. "Hệ thống song đảng" không kết quả nào. Tên bạn đặt hợp lý lắm rồi.Hugopako (thảo luận) 16:28, ngày 11 tháng 2 năm 2017 (UTC)Trả lời
Còn "Hệ thống lưỡng đảng" thì sao? Thấy từ này cũng xuất hiện nhiều, như trong bài Chính trị Hoa Kỳ. P.T.Đ (thảo luận) 16:32, ngày 11 tháng 2 năm 2017 (UTC)Trả lời
Ừ nhỉ, cũng không nghĩ ra luôn. Cũng có thể đặt tên này để tương xứng với "độc đảng".Hugopako (thảo luận) 16:57, ngày 11 tháng 2 năm 2017 (UTC)Trả lời
Check trên Google Book thì hệ thống lưỡng đảng nhỉnh hơn 1 tý so với hệ thống hai đảng.  A l p h a m a  Talk 18:04, ngày 11 tháng 2 năm 2017 (UTC)Trả lời
@Alphama: Vậy tại sao không dùng "Hệ thống lưỡng đảng" nhỉ? Check Google (với ngoặc kép): hệ thống hai đảng (65 hit), hệ thống lưỡng đảng (1480 hit). P.T.Đ (thảo luận) 08:58, ngày 12 tháng 2 năm 2017 (UTC)Trả lời


Thành viên Minh Tâm vừa gợi ý thêm là: Hệ thống chính trị hai đảng với tên rõ ràng nhưng tôi thấy có lẽ Hệ thống lưỡng đảng là phổ biến nhất, nên dùng tên đó.  A l p h a m a  Talk 09:58, ngày 13 tháng 2 năm 2017 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Hệ thống lưỡng đảng”.