Thảo luận:Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai

Bình luận mới nhất: 4 năm trước bởi Trương thuận lợi trong đề tài Học phí
Dự án Thể thao
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Thể thao, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Thể thao. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

Học phí sửa

Vậy ở đây khi cho bé vào thì mình có cần tri trả gì không và học viện nằm ở đâu Trương thuận lợi (thảo luận) 07:24, ngày 13 tháng 12 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai”.