Thảo luận:Hồ Duy Dung

Chưa có thảo luận về trang này.

Lưu Bá Ôn mất năm 1375 thì làm sao đến năm 1380 trừ Hồ Duy Dung được?--QSH (thảo luận) 06:20, ngày 18 tháng 10 năm 2010 (UTC)

Quay lại trang “Hồ Duy Dung”.