Thảo luận:Hội đồng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thêm thảo luận
Dự án Việt Nam
Vm-map.png Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Mô hình này phỏng theo kiểu của Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô nên trong bài cần có sự xem xét tới vấn đề đó. Song song (thảo luận) 16:54, ngày 16 tháng 10 năm 2008 (UTC)[trả lời]

Song song giúp việc đó đi. --Bình Giang (thảo luận) 16:57, ngày 16 tháng 10 năm 2008 (UTC)[trả lời]
Quay lại trang “Hội đồng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.