Thảo luận:Hội nghị Yalta

Bình luận mới nhất: 15 năm trước bởi Nhacdangian trong đề tài Thiếu tên đề mục
Dự án Chiến tranh thế giới thứ hai
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Chiến tranh thế giới thứ hai, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Thiếu tên đề mụcSửa đổi

Bài này nên đổi tên thành Hội nghị Yalta.Nhacdangian 19:33, ngày 22 tháng 9 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Hội nghị Yalta”.