Thảo luận:Henri Oger

Thêm thảo luận

Henri Oger có học ở Collège de France hay không?

Viết về Oger và Technique du peuple annamite, Pierre Huard có dòng sau (BEFEO, 1970, vol.LVII, p.216) En fait, élève de Sylvain Lévy et de Louis Finot, pour le sanscrit, au Collège de France et à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, mais également très influencé par... [họ đúng của ông Sylvain là Lévi, không là Lévy như Huard viết].

Dựa vào câu này, một vài người Việt coi là Oger có học chữ Sanscrit ở Collège de France.

Nhưng, dòng trên của Huard là, theo chúng tôi, dựa từ câu gốc do Henri Oger viết ở Liminaire, volume de texte (p.9). Oger viết 'Elève de MM. Silvain Lévi et Finot, preofesseurs au Collège de France et à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, à la Sorbonne, il avait sollicité...' [tên đúng của ông Lévi là Sylvain, không là Silvain như Oger viết].

Các bạn có thể giúp giải đáp thắc mắc này không? Xin cám ơn nhiều. Tam Hữu (thảo luận) 09:38, ngày 8 tháng 3 năm 2010 (UTC)Reply[trả lời]

Quay lại trang “Henri Oger”.