Thảo luận:Hoại thư

Bình luận mới nhất: 4 năm trước bởi Buileducanh trong đề tài Nhầm lẫn khái niệm?

Nhầm lẫn khái niệm?Sửa đổi

Hoại tử tiếng Anh là "necrosis", còn "gangrene" là hoại thư.Cyborg002 (thảo luận) 03:43, ngày 5 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đúng là nhầm lẫn, chờ ý kiến thành viên khác.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 03:57, ngày 5 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi cũng đồng ý với Cyborg002, tôi xin dẫn nguồn tại đây. 𝖇𝖚𝖎𝖑𝖊𝖉𝖚𝖈𝖆𝖓𝖍 07:05, ngày 20 tháng 7 năm 2018 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Hoại thư”.