Thảo luận:Holocaust

Bình luận mới nhất: 13 năm trước bởi Volga trong đề tài Đổi tên
Dự án Chiến tranh thế giới thứ hai
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Chiến tranh thế giới thứ hai, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
Đặc biệtBài viết được đánh giá đặc biệt quan trọng.

Đổi tên

sửa

Tôi nghĩ nên đổi tên tiếng Việt. Từ tiếng Anh này tôi không thấy dùng trong tiếng Việt. Thế còn bài nạn diệt chủng người Do Thái thì sao? Có phải là một hay có liên hệ?--Goodluck (thảo luận) 06:13, ngày 4 tháng 1 năm 2011 (UTC)Trả lời

Hai bài đó là 1. Đây là một cái tên có nguyên gốc là tiếng Hy Lạp, chứ không phải tiếng Anh hay Đức, nó rất đặc trưng trên quốc tế. Vì nó là tên riêng nên tôi phản đối việc đổi tên (tương tự như bài Blitzkrieg).Averruncus (thảo luận) 08:38, ngày 4 tháng 1 năm 2011 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Holocaust”.