Thảo luận:Huân chương Đại đoàn kết dân tộc

Bình luận mới nhất: 12 năm trước bởi Tuyencoi70

Dòng giống các dân tộc Việt nam là một,như Bác Hồ đã từng nói:"Dân tộc Việt nam là một...." Đây là một điều mỗi người Việt nam dù là dân tộc nào trên đất Việt đều phải nhớ điều đó trong tim thì đất nước mới vững bền và giàu đẹp.Thiết nghĩ nếu tính yêu nước ,thương nòi của mọi người dân đều có thì đó mới là Huân chương Đại Đoàn kết đân tộc vĩ đại nhất.Tuyencoi70 (thảo luận) 16:15, ngày 4 tháng 10 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”.