Thảo luận:John Lennon

Bình luận mới nhất: 2 năm trước bởi Hongkytran trong đề tài Dịch câu

Dịch

sửa

Đúng là bản dịch còn nhiều vấn đề. Mình thử dịch lại một đoạn xem có được không nhé. --Bùi Hoàng Hải (thảo luận) 16:17, ngày 15 tháng 4 năm 2008 (UTC)Trả lời

Bùi Hoàng Hải hãy tiếp tục dịch và tôi sẽ đọc khi có thời giờ vì đây là một trong các bài tôi theo dõi. Mekong Bluesman (thảo luận) 17:20, ngày 15 tháng 4 năm 2008 (UTC)Trả lời

Bài này hình như dịch máy hay sao ý, đọc mỏi mắt vì nhiều từ "và" quá. Newone 15:52, ngày 22 tháng 10 năm 2008 (UTC)Trả lời

Deed poll

sửa

@DHN: Xin chào! Nhờ bạn dịch qua giúp mình câu này (nhất là cái phần deed poll, mình chưa hiểu lắm về khái niệm này): Lennon changed his name by deed poll on 22 April 1969, adding "Ono" as a middle name. Although he used the name John Ono Lennon thereafter, official documents referred to him as John Winston Ono Lennon. Hongkytran (thảo luận) 15:51, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời

@Hongkytran: Deed poll đại khái là một tài liệu pháp lý có giá trị ràng buộc đến một bên (giống như hợp đồng nhưng chỉ ràng buộc một phía). Bạn có thể dịch là Lennon đã làm thủ tục để đổi tên để thêm tên đệm là "Ono". NHD (thảo luận) 18:55, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời

@DHN: Mình hiểu sơ sơ rồi! Cảm ơn bạn nhiều lắm nhé! À sẵn tiện bạn dịch qua giúp mình câu này nhé (đặc biệt là phần in nghiêng): In the mid-1960s, Lennon authored In His Own Write and A Spaniard in the Works, two collections of nonsense writings and line drawings. Hongkytran (thảo luận) 04:44, ngày 3 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời

@Hongkytran: Ý là ông đã viết hai tuyển tập gồm những câu chuyện và hình vẽ "vô nghĩa". NHD (thảo luận) 07:28, ngày 3 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời

Dịch câu

sửa

@NXL1997: Nhờ bạn dịch giúp mình câu này (nhất là câu in nghiên): He was appointed Member of the Order of the British Empire (MBE) with the other Beatles in 1965, but returned his medal in 1969 because of "Britain's involvement in the Nigeria-Biafra thing, against our support of America in Vietnam, and against Cold Turkey slipping down the charts". Hongkytran (thảo luận) 15:25, ngày 7 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời

@Hongkytran: "Ông được nhận huân chương Thành viên Hội đồng Đế quốc Anh (MBE) cùng với các thành viên The Beatles khác vào năm 1965, nhưng đã trả lại huân chương này vào năm 1969 nhằm chống lại "sự can dự của Anh vào trận chiến Nigeria-Biafra, chống lại sự ủng hộ [của Anh] với Hoa Kỳ [trong cuộc chiến] ở Việt Nam và ngăn việc "Cold Turkey" trượt dài trên các bảng xếp hạng âm nhạc." --NXL (thảo luận) 12:51, ngày 8 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời

@NXL1997: Cảm ơn bạn nhiều lắm vì đã giúp đỡ mình! Không liên quan nhưng bạn có thể xem cái sửa đổi này liệu nó có ổn không? Không hiểu tại sao bạn NhacNy2412 cứ cấm mình sửa đổi bài viết của bạn ấy trong khi mình chỉ muốn sửa cho tốt hơn thôi mà! Hongkytran (thảo luận) 13:22, ngày 8 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời

@Ltn12345: Phiền bạn dịch giúp mình câu này: In protest at Britain's involvement in "the Nigeria-Biafra thing" (namely, the Nigerian Civil War), its support of America in the Vietnam War and (perhaps jokingly) against "Cold Turkey" slipping down the charts, Lennon returned his MBE medal to the Queen. Hongkytran (thảo luận) 04:35, ngày 9 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “John Lennon”.