Thảo luận:John Lennon

Thảo luận đang diễn ra

DịchSửa đổi

Đúng là bản dịch còn nhiều vấn đề. Mình thử dịch lại một đoạn xem có được không nhé. --Bùi Hoàng Hải (thảo luận) 16:17, ngày 15 tháng 4 năm 2008 (UTC)[]

Bùi Hoàng Hải hãy tiếp tục dịch và tôi sẽ đọc khi có thời giờ vì đây là một trong các bài tôi theo dõi. Mekong Bluesman (thảo luận) 17:20, ngày 15 tháng 4 năm 2008 (UTC)[]

Bài này hình như dịch máy hay sao ý, đọc mỏi mắt vì nhiều từ "và" quá. Newone 15:52, ngày 22 tháng 10 năm 2008 (UTC)[]

Quay lại trang “John Lennon”.