Thảo luận:John Lennon

Thảo luận đang diễn ra

DịchSửa đổi

Đúng là bản dịch còn nhiều vấn đề. Mình thử dịch lại một đoạn xem có được không nhé. --Bùi Hoàng Hải (thảo luận) 16:17, ngày 15 tháng 4 năm 2008 (UTC)

Bùi Hoàng Hải hãy tiếp tục dịch và tôi sẽ đọc khi có thời giờ vì đây là một trong các bài tôi theo dõi. Mekong Bluesman (thảo luận) 17:20, ngày 15 tháng 4 năm 2008 (UTC)

Bài này hình như dịch máy hay sao ý, đọc mỏi mắt vì nhiều từ "và" quá. Newone 15:52, ngày 22 tháng 10 năm 2008 (UTC)

Quay lại trang “John Lennon”.