Thảo luận:John Locke

Bình luận mới nhất: 17 năm trước bởi Tmct trong đề tài mode và substance

Sửa một tí

sửa

Tôi không hiểu phần đánh đậm (chắc là thiếu một hai giới từ) nên tạm commented out.

Đúng là tiếng Việt của tớ hơi kém. Ở đây triết học là phạm trù rộng, trong đó có nhận thức luận là phạm trù hẹp hơn. Trong nhận thức luận, John Lock cùng với David Hume, Berkeley được xếp là các nhà kinh nghiệm chủ nghĩa Anh.Freelance 13:43, ngày 24 tháng 12 năm 2006 (UTC)Trả lời
ok, vậy nếu tôi sửa thành "Ông là nhà triết học theo trường phái chủ nghĩa kinh nghiệm Anh của lĩnh vực nhận thức luận" thì có đúng ý không?. Tmct 14:18, ngày 24 tháng 12 năm 2006 (UTC)Trả lời
Nhất trí. Bạn sửa giùm nhé! Freelance 14:35, ngày 24 tháng 12 năm 2006 (UTC)Trả lời
Đọc qua thì thấy tiếng Việt của bạn không kém hơn tôi đâu. :)Tmct 14:21, ngày 24 tháng 12 năm 2006 (UTC)Trả lời
  • "idea" - ý niệm

Trong context triết học của bài, idea là ý niệm thì hợp hơn. Nó có hàm ý "khái niệm/ý nghĩ". Ví dụ: "Con người học bằng cách quan sát và rút ra các ý niệm/khái niệm/idea". Còn "ý tưởng" có vẻ như một thứ tự nghĩ ra. vd: "Tôi chẳng có ý tưởng/idea nào để viết bài luận".

Đồng ý với cách dịch của bạn. Khi chuyển tải khái niệm đó sang tiếng Việt, mình cũng đã tham khảo các từ điển Anh Anh và Anh Việt nhưng có lẽ do không có từ điển chuyên về Triết nên mình tạm dùng từ đó. Dù sao thì như Locke nói cũng không nên lệ thuộc quá vào các danh phải không :) Freelance
Đúng vậy. Nhưng khi người ta không có "thực tại" để rút ra "ý niệm" mà chỉ có các cái "danh" để hiểu "ý niệm" mới thì các cái "danh" đó quan trọng ra phết. :) Tmct 14:18, ngày 24 tháng 12 năm 2006 (UTC)Trả lời
Đúng thế. Cảm ơn bạn. Chính tớ cũng biết thêm một từ tương đương. Trong bài về David Humes, người dịch cũng dùng từ ý niệm.Freelance 14:35, ngày 24 tháng 12 năm 2006 (UTC)Trả lời

Dù sao thì bài này bác dịch hơn bị hay. Tmct 13:08, ngày 24 tháng 12 năm 2006 (UTC)Trả lời

Sau khi mất

sửa

Trong phần tác phẩm có nhiều cuốn có chú thích "sau khi mất". Có phải nghĩa là xuất bản sau khi mất? Tmct 13:14, ngày 24 tháng 12 năm 2006 (UTC)Trả lời

Đúng là như vậy. Nhưng thông tin này mình cũng lấy từ các tài liệu tham khảo (xem phần Tham khảo) chứ mình chưa nhìn thấy chúng bao giờ. Freelance 13:45, ngày 24 tháng 12 năm 2006 (UTC)Trả lời

mode và substance

sửa

Trong bài dịch modehình thức, còn substancethực thể. Tôi thấy không ổn lắm, đặc biệt là "thực thể". Trích An Essay Concerning Human Understanding/Book II/Chapter XII

  • 4. Ideas of modes. First, Modes I call such complex ideas which, however compounded, contain not in them the supposition of subsisting by themselves, but are considered as dependences on, or affections of substances ; – such as are the ideas signified by the words triangle, gratitude, murder, &c. And if in this I use the word mode in somewhat a different sense from its ordinary signification, I beg pardon ; it being unavoidable in discourses, differing from the ordinary received notions, either to make new words, or to use old words in somewhat a new signification ; the later whereof, in our present case, is perhaps the more tolerable of the two.
  • 6. Ideas of substances, single or collective. Secondly, the ideas of Substances are such combinations of simple ideas as are taken to represent distinct particular things subsisting by themselves ; the supposed or confused idea of substance, such as it is, is always the first and chief Thus if to substance be joined the simple idea of a certain dull whitish colour, with certain degrees of weight, hardness, ductility, and fusibility, we have the idea of lead ; and a combination of the ideas of a certain sort of figure, with the powers of motion, thought and reasoning, joined to substance, the ordinary idea of a man. Now of substances also, there are two sorts of ideas : – one of single substances, as they exist separately, as of a man or a sheep ; the other of several of those put together, as an army of men, or flock of sheep – which collective ideas of several substances thus put together are as much each of them one single idea as that of a man or an unit.

Tôi đề nghị dịch "mode" là "dạng thức", còn "substance" là "bản thể". Tmct 08:54, ngày 26 tháng 2 năm 2007 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “John Locke”.