Thảo luận:Kẽm oxide

Bình luận mới nhất: 6 năm trước bởi Giahy7a3

Theo em, thì cần phải thêm một số chi tiết nhỏ như: - Nguyên tử khối của ZnO: 81 - Thuộc dạng: ôxit bazơ - Thêm phần: Chú ý khi sử dụng (cần có kiến thức) ở cuối bài Nguyễn Gia Hy 9 (thảo luận) 11:00, ngày 21 tháng 7 năm 2017 (UTC)Giahy7a3 (Bây giờ lên lớp 9 rồi)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Kẽm oxide”.