Thảo luận:Khái niệm

Bình luận mới nhất: 13 năm trước bởi Bình Giang Nguyễn trong đề tài Về định nghĩa khái niệm
Thêm đề tài

Về định nghĩa khái niệmSửa đổi

"Khái niệm là một đối tượng trong suy nghĩ trừu tượng, một ý tưởng, một ý nghĩa của một tên gọi chung trong phạm trù lôgic, hoặc một sự diễn xuất – bằng suy nghĩ – về các đối tượng và hiện tượng trong tâm lý học. Khái niệm là hình thức cơ bản của tư duy, phản ánh những thuộc tính chung, bản chất của sự vật, quá trình, hiện tượng".

  • Đây là định nghĩa vừa rối rắm về ngôn từ, lại được chắp vá từ hai người viết khác nhau nên thành mớ bòng bong cho độc giả. Cả hai người viết (thành viên Đặng Văn Hảithành viên Trương Tuấn Nghĩa) đều "cố gắng" tiếp cận dưới góc độ "tâm lý học" để diễn giải khái niệm là gì nhưng diễn đạt thì cứ như ở cuốn sách giáo khoa Việt Nam nào đó. Các bạn có hình dung ra cách người ta dùng các khái niệm khác để định nghĩa về một khái niệm nào đó không? Nếu tiếp cận dưới góc độ này thì chỉ cần 3 dòng là có một định nghĩa rõ ràng và đầy đủ về khái niệm. Bình Giang Nguyễn (thảo luận) 17:36, ngày 27 tháng 11 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Khái niệm”.