Thảo luận:Không gian định chuẩn

Bình luận mới nhất: 10 năm trước bởi Thái Nhi

Các tác giả bài viết mặc dù bỏ nhiều công sức trình bày, nhưng bài viết vẫn mang tính là một bài tập, hoặc nghiên cứu hẹp hơn là một bài viết bách khoa phổ biến kiến thức cho cộng đồng. Thái Nhi (thảo luận) 12:03, ngày 11 tháng 6 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Không gian định chuẩn”.