Thảo luận:Khủng bố trắng

Chưa có thảo luận về trang này.

Thế nào là "phản động" và "không phản động"? Lấy gì để phán xét 1 bên nào đó là "phản động" và "không phản động"? Liên Xô thập niên 30 khủng bố người dân hàng loạt vậy có gọi là "phản động" hay "không phản động"?

Bạn 171.250.93.3, mình đã sửa thành "phong trào đối nghịch", bạn nghe có hợp lỗ nhĩ hơn không? DanGong (thảo luận) 14:55, ngày 23 tháng 9 năm 2015 (UTC)
Quay lại trang “Khủng bố trắng”.