Thảo luận:Khủng long chân thằn lằn

Thêm thảo luận
Thảo luận đang diễn ra
Dự án Khủng long
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Khủng long, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Khủng long. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

UntitledSửa đổi

Tên gọi Khủng long ăn thực vật cổ dài cho Sauropoda không hợp lý vì nhóm Prosauropoda cũng là khủng long cổ dài và ăn thực vật. Tên gọi hợp lý cho nhóm này là khủng long chân thằn lằn (Sauro = lizard + pod = foot) còn Prosauropoda là tiền khủng long chân thằn lằn. 222.252.193.226 (thảo luận) 01:25, ngày 22 tháng 2 năm 2010 (UTC)

Đồng ý, theo từ nguyên thì Sauropoda là "chân thằn lằn" hoặc "chân bò sát", do vậy có thể gọi Sauropoda là "khủng long chân thằn lằn" hoặc dùng tên gốc latinh, không nên dùng "khủng long ăn thực vật cổ dài" không chính xác. Nguyễn Thanh Quang (thảo luận) 10:50, ngày 13 tháng 7 năm 2010 (UTC)
Quay lại trang “Khủng long chân thằn lằn”.