Thảo luận:Khinh công

Thêm thảo luận
Má ơi nhìn thấy thành phần D và E thì mới thấy rằng trên thế giới này không ai làm nổi rồi. 

222.254.163.162 (thảo luận) 03:45, ngày 26 tháng 1 năm 2011 (UTC)tou[trả lời]

Quay lại trang “Khinh công”.