Thảo luận:Kho quẹt

Chưa có thảo luận tại trang này.

Đã chú giải thêm nguồn gốc, ai thấy chưa vừa ý xin giúp hoàn thiện thêm. Bài này cần hình minh họa, tôi không có hình tự do, ai có xin giúpMemberofc1 (thảo luận) 05:03, ngày 12 tháng 9 năm 2010 (UTC)[]

Quay lại trang “Kho quẹt”.