Thảo luận:Kilômét vuông

Thêm thảo luận

Tên bài nên đổi thành kilômét vuông cho đồng nhất với kilômét. Có ai phản đối không? Thaisk (thảo luận, đóng góp) 22:49, ngày 11 tháng 7 năm 2008 (UTC)Reply[trả lời]

Không ạ. Lưu Ly (thảo luận) 00:11, ngày 12 tháng 7 năm 2008 (UTC)Reply[trả lời]

Bài này phải đặt trong mét vuông, cũng giống như kilomet khối đặt trong mét khối vậy. 155.69.162.146 (thảo luận) 10:05, ngày 11 tháng 1 năm 2009 (UTC)Reply[trả lời]

Quay lại trang “Kilômét vuông”.