Thảo luận:Kinh tế Myanmar

Bình luận mới nhất: 9 năm trước bởi ASM trong đề tài Đổi tên
Thêm đề tài

Đổi tênSửa đổi

Tôi không quan tâm đến lý luận bằng tư duy cá nhân của các thành viên Wikipedia tiếng Việt khi đặt tên nước họ là Myanma. Các thành viên Wikipedia tiếng Việt (dù giỏi ngôn ngữ đến đâu) cũng không có thẩm quyền tự ý suy luận và đặt tên nước của họ. Tôi chỉ dựa vào nguồn từ trang Wikipedia tiếng Miến [1] để đổi lại tên bài này thành Myanmar. Nếu bạn nào muốn đổi thành Myanma hãy đưa các nguồn chính thống nói tới để bảo vệ cho quan điểm của mình chứ không nên dùng các suy luận cá nhân để bảo vệ quan điểm. ASM (thảo luận) 02:52, ngày 23 tháng 6 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Kinh tế Myanmar”.