Thảo luận:Kristallnacht

Bình luận mới nhất: 2 năm trước bởi Băng Tỏa trong đề tài Đêm kính vụn Đức

Đêm kính vụn Đức sửa

@Dotruonggiahy12: Cái tên "Đêm kính vụn Đức" là lấy từ đâu vậy bạn? Sao tôi check Google không thấy nguồn nào dùng tên này. –  Băng Tỏa  22:03, ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Kristallnacht”.