Thảo luận:Kristallnacht

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Đêm kính vụn ĐứcSửa đổi

@Dotruonggiahy12: Cái tên "Đêm kính vụn Đức" là lấy từ đâu vậy bạn? Sao tôi check Google không thấy nguồn nào dùng tên này. –  Băng Tỏa  22:03, ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Quay lại trang “Kristallnacht”.