Thảo luận:Lông thú

Thảo luận đang diễn ra

Lông thúSửa đổi

Theo như bài nói thì: "Lông thú dùng để chỉ lông của những loại động vật có vú."
Vậy Chim cũng có lông và cũng được coi là thú (vật), sao không nhắc đến, bạn giải thích dùm? Cảm ơn.Trangou (thảo luận) 09:03, ngày 20 tháng 5 năm 2017 (UTC)
Nếu bạn không trả lời tôi sẽ treo bảng "tầm nhìn hẹp" cho bài quá sơ khai này.Trangou (thảo luận) 09:42, ngày 20 tháng 5 năm 2017 (UTC)
Quay lại trang “Lông thú”.