Thảo luận:Lông thú

Thảo luận đang diễn ra

Lông thúSửa đổi

Theo như bài nói thì: "Lông thú dùng để chỉ lông của những loại động vật có vú."
Vậy Chim cũng có lông và cũng được coi là thú (vật), sao không nhắc đến, bạn giải thích dùm? Cảm ơn.Trangou (thảo luận) 09:03, ngày 20 tháng 5 năm 2017 (UTC)[]
Thứ 1: "Lông thú" thú ở đây là chỉ lớp thú tức là đông vật có vú nên việc định nghĩa lông thú là đúng.
Thứ 2: Chim là thuộc lớp chim và lông chim gọi là "lông vũ"
Hai lớp thú và chim khác nhau nên không thể nói lông chim là là lông thú. – Phc63312 (thảo luận) 11:23, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
Nếu bạn không trả lời tôi sẽ treo bảng "tầm nhìn hẹp" cho bài quá sơ khai này.Trangou (thảo luận) 09:42, ngày 20 tháng 5 năm 2017 (UTC)[]

Thứ 1: "Lông thú" thú ở đây là chỉ lớp thú tức là đông vật có vú nên việc định nghĩa lông thú là đúng. Thứ 2: Chim là thuộc lớp chim và lông chim gọi là "lông vũ" Hai lớp thú và chim khác nhau nên không thể nói lông chim là là lông thú. Phuc63312 (thảo luận) 11:16, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Quay lại trang “Lông thú”.