Thảo luận:Lịch sử vũ trụ

Thảo luận đang diễn ra

Xóa bàiSửa đổi

Bài này từ từ rồi cũng có người đến viết/dịch, bổ sung thôi. Đặt biển và xóa cũng không cần thiết lắm? Tựa như hằng hà sa số bài sinh vật rất sơ khai đang cần người đến gia công thêm thôi. P.T.Đ (thảo luận) 10:44, ngày 2 tháng 2 năm 2017 (UTC)

Quay lại trang “Lịch sử vũ trụ”.