Thảo luận:Lớp Cá vây thùy

Bình luận mới nhất: 1 năm trước bởi Tranhaian130809 trong đề tài Phân loại
Dự án Lớp Cá vây thùy
Coelacanth-bgiu.png Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Lớp Cá vây thùy, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Lớp Cá vây thùy. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Phân loạiSửa đổi

Tại sao siêu lớp tetrapoda lại được xếp bên trong phân thứ lớp tetrapodomorpha. Trong khi phân thứ lớp có bậc phân loại thấp hơn siêu lớp? Tranhaian130809 (thảo luận) 11:54, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Lớp Cá vây thùy”.