Thảo luận:Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Nhật Bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Nhật Bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Nhật Bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Tên gọiSửa đổi

Hiện có cuộc thảo luận về việc đổi tên bài này Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Chi tiết đang diễn ra ở đây: Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang#Loạt bài hiện có về Lực lượng Tự vệ Nhật Bản. Xin các thành viên đóng góp thêm ý kiến, sau vài ngày nếu không có phản đối, bài viết sẽ được đổi tên xét theo tính hợp lý vững chắc của nó. Xin cảm ơn. --minhhuy (talk) 07:41, ngày 5 tháng 7 năm 2014 (UTC)

 YXong. Bài đã được đổi tên sau thời gian xem xét và không có ý kiến khác. Cùng với hai bài trong chủ đề là Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật BảnLực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản --minhhuy (talk) 05:18, ngày 9 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Quay lại trang “Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản”.