Thảo luận:Laissez-faire

Bình luận mới nhất: 8 năm trước bởi Cloudymayofmine trong đề tài Tên gọi
Dự án Kinh tế
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Kinh tế, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Kinh tế. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Tên gọi sửa

Bài này nên để tên là "Tự do Kinh tế" với (tiếng Pháp là Laissez-faire) bên cạnh thì phù hợp hơn so với để tên gốc nước ngoài. Hoàng Long (thảo luận) 00:53, ngày 25 tháng 1 năm 2016 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Laissez-faire”.