Thảo luận:Liên Hợp Quốc

Bình luận mới nhất: 7 năm trước bởi Future ahead trong đề tài Quốc gia hay dân tộc
Cần làm cho bài viết Liên Hợp Quốc:

Ưu tiên 5

Cơ cấu tổ chức của Liên Hiệp Quốc

sửa

Tôi nghĩ là cơ cấu tổ chức của bất kì tổ chức nào cũng rất quan trọng, đặc biệt là với Liên Hiệp Quốc. Vì thế, theo tôi nên có một mục riêng để nói về cơ cấu của Liên Hiệp Quốc chứ không nên "gài" vào trong các mục khác như hiện nay. Tran Quoc123 (thảo luận) 05:36, ngày 30 tháng 6 năm 2008 (UTC)Trả lời

Đảng Độc lập Puerto Rico

sửa

Tại sao lại có tên của Đảng Độc lập Puerto Rico trong phần xem thêm nhỉ? Tổ chức chính trị này có quan hệ thế nào với Liên Hiệp Quốc?Tran Quoc123 (thảo luận) 16:40, ngày 5 tháng 7 năm 2008 (UTC)Trả lời

Quốc gia hay dân tộc

sửa

Một quốc gia có thể có nhiều dân tộc (ví dụ Việt Nam có 54 dân tộc) vì thế trong định nghĩa dùng từ dân tộc theo tôi là không chính xác. Đúng ra phải là quốc gia và vùng lãnh thổ. Future ahead (Thảo luận · Đóng góp) 18:19, ngày 7 tháng 7 năm 2010 (UTC)Trả lời

Future Ahead nhầm lẫn giữa khái niệm ethnic (ví dụ en:List of ethnic groups in Vietnam) và khái niệm people-peuple, Peuple vietnamienne- dân tộc Việt Nam, cả hai dịch ra tiếng Việt đều là dân tộc nhưng ở hai nghĩa khác nhau. Định nghĩa bài đang rất chính xác, dùng theo điều 2, chương 1 của Hiến chương Liên hợp quốc http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml "self-determination of peoples", quyền tự quyết của mỗi dân tộc. Dựa theo học thuyết nền tảng cho hoạt động của LHQ en:Self-determination. Chắc Future Ahead không định viết lại Hiến chương LHQ. Dung005 (thảo luận) 21:42, ngày 7 tháng 7 năm 2010 (UTC)Trả lời
People trong đa số các từ điển có 2 nghĩa: 1/người, 2/nhân dân.Future ahead (Thảo luận · Đóng góp) 11:55, ngày 2 tháng 2 năm 2017 (UTC)Trả lời

Bảng tóm tắt Liên Hiệp Quốc

sửa
Liên Hiệp Quốc
Tên bản ngữ
  • Liên Hiệp Quốc
Quốc kỳ
Quốc huy

 
Các thành viên của Liên Hiệp Quốc
Tổng quan
Ngôn ngữ hành chínhTiếng Hoa, Tiếng Ả Rập, Tiếng Pháp, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha
Chính trị
Lãnh đạo
• Tổng thư ký
Ban Ki-moon
• Phó Tổng thư ký
Asha-Rose Migiro
• Chủ tịch hội đồng
Nassir Abdulaziz Al-Nasser
• Chủ tịch HĐBA
Susan Rice
Lịch sử
Thành lập
• Thành lập
26/06/1945
• Những hiệp ước và điều lệ được thi hành
24/10/1945
Các quốc gia thành viên193 thành viên
Thông tin khác

Rangkhapkhenh1988 (thảo luận) 09:30, ngày 18 tháng 6 năm 2012 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Liên Hợp Quốc”.