Thảo luận:Liên quân tám nước

Active discussions
Dự án Lịch sử
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Lịch sử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Lịch sử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

LỊCH SỬ NƯỚC TẦU CHƯA BAO GIỜ CHỐNG ĐƯỢC MỘT CUỘC TẤN CÔNG TRỰC DIỆN VÀO ĐẠI LỤC=Sửa đổi

1 Mông cổ đánh bại nhà Tống 2 Quân Thanh đánh bại nhà Minh 3 Liên quân 8 nước dày xéo Bắc Kinh 4 Nhật Bản đánh bại cộng sản tầu và Quốc dân đảng

'Đây là một cấu nói vô căn cứ xúc phạm thế giới văn minh "Nhiều bảo vật hiện nằm ở các viện bảo tàng ở New York, Paris, London, …là những bằng chứng cho tội ác của quân xâm lược thời gian đó."

Quay lại trang “Liên quân tám nước”.