Thảo luận:Nayeon

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại
(đổi hướng từ Thảo luận:Lim Na-yeon)
Dự án K-pop
K-pop style logo.jpg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án K-pop, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về K-pop. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.


Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 6 tháng 6 năm 2018Sửa đổi

Tên hán Việt: Lâm Nhã Nghiên
Nayeon có chồng là Jungyeon

Balil Metor (thảo luận) 10:42, ngày 6 tháng 6 năm 2018 (UTC)

Tên Hán Việt là Lâm Nhã Yên Nayeon có vợ là Mina. Rosie Sugiyama (thảo luận) 14:25, ngày 15 tháng 7 năm 2018 (UTC)

Quay lại trang “Nayeon”.