Thảo luận:Louis Pasteur

Bình luận mới nhất: 18 năm trước bởi Lê Minh Khôi trong đề tài Untitled

Untitled sửa

Bạn nào có thể giúp tôi viết thêm và chỉnh lại phần "tinh thể học" thì rất cảm ơn. Đóng góp của Pasteur trong lĩnh vực này không hề nhỏ tý nào. Không viết thì không được mà viết thì nó lại vượt quá khả năng của tôi. Lê Minh Khôi 10:27, ngày 29 tháng 4 năm 2006 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Louis Pasteur”.