Thảo luận:Luật sư

Thảo luận đang diễn ra

Tầm nhìn hẹpSửa đổi

Bài chỉ nói về luật sư ở VN, thậm chí là chú trọng về luật luật sư ở VN, nên mở rộng. conbo trả lời 03:55, ngày 17 tháng 10 năm 2008 (UTC)

Quay lại trang “Luật sư”.