Thảo luận:Luật sư

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Conbo trong đề tài Tầm nhìn hẹp

Tầm nhìn hẹp Sửa đổi

Bài chỉ nói về luật sư ở VN, thậm chí là chú trọng về luật luật sư ở VN, nên mở rộng. conbo trả lời 03:55, ngày 17 tháng 10 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Luật sư”.