Thảo luận:Luật tục

Chưa có thảo luận về trang này.

Người đầu tiên viết về droit coutumier của người Ê Đê ở khu vực Tây Nguyên là Léopold Sabatier trong cuốn sách Hdruôm hra klei duê klei bhian du’m (Bidué: Code des tribus du Darlac) năm 1927. Tới năm 1940 nó được Dominique Antomarchi dịch sang tiếng Pháp với tên gọi Recueil des coutumes rhadées du Darlac, đều do Viện Viễn Đông bác cổ ấn hành.

Thuật ngữ luật tục có lẽ được các tác giả/dịch giả Việt Nam sau này dịch từ droit coutumier. Nó chính là luật tập quán, luật tập tục hay tập quán pháp (tập quán pháp không hiểu theo nghĩa là tập quán được pháp luật/nhà nước thừa nhận), dạng chuyển tiếp giữa tập tục với luật pháp. Khonghieugi123 (thảo luận) 17:12, ngày 4 tháng 4 năm 2016 (UTC)

Quay lại trang “Luật tục”.