Thảo luận:Luciano Pavarotti

Bình luận mới nhất: 16 năm trước bởi Conbo trong đề tài Tin nóng sốt
Dự án Âm nhạc
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Âm nhạc, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Âm nhạc. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
Đặc biệtBài viết được đánh giá đặc biệt quan trọng.

Tin nóng sốt sửa

Xem ra tin này cập nhật ra phết, tôi lần đầu tiên biết một tin thời sự trước tiên qua wiki. conbo 06:47, ngày 6 tháng 9 năm 2007 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Luciano Pavarotti”.