Thảo luận:Luxor

Bình luận mới nhất: 12 năm trước bởi Tom and Jerry Tales
Dự án Lịch sử
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Lịch sử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Lịch sử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Dự án Ai Cập cổ đại
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Ai Cập cổ đại, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Ai Cập cổ đại. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Dự án Ai Cập
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Ai Cập, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Ai Cập. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Người viết bài Luxor hoàn toàn sai về thời gian xây dựng đền Luxor, nó được xây dựng từ năm 1400 trước Công Nguyên chứ không phải được xây từ thế kỷ 14. Tom and Jerry Tales (thảo luận) 08:59, ngày 2 tháng 6 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Luxor”.