Thảo luận:Ly tao

Thêm thảo luận
Thảo luận đang diễn ra

Ly Tao hay Ly tao ?Sửa đổi

Chữ Ly tao có nghĩa vậy phải ghi là Ly tao hay Ly Tao ? Nếu ghi là Ly Tao thì dịch ra tiếng Việt phải là Sự Oán Thán à ? Xiaoao (thảo luận) 08:57, ngày 4 tháng 5 năm 2008 (UTC)

Tôi đồng ý! RBD (thảo luận) 11:54, ngày 4 tháng 5 năm 2008 (UTC)

Nhận xét của Thái sử côngSửa đổi

Thái sử công nói: Tôi đọc Ly Tao, Thiên Vấn, Chiêu Hồn, Ai Sinh thương chí ông. Tôi sang Trường Sa xem quãng sông Khuất Nguyên trẫm mình, không lần nào không khóc. Khi thấy Giả Sinh viếng ông, tôi lấy làm lạ về chỗ tài giỏi như Khuất Nguyên nếu đi sang chư hầu thì nước nào mà chẳng dùng, tại sao lại làm khổ mình như thế ? Đến khi đọc bài phú “ Phục Điểu ” thấy nói đến việc coi sống chết như nhau, coi thường việc đi hay ở, bấy giờ lòng luống bâng khuâng tự biết là lầm !

Sưu tầm Doanvanvung 15:58, ngày 30 tháng 5 năm 2007 (UTC)Doanvanvung

Bác nào biết tiếng Hán xin xác định giúpSửa đổi

Phần văn bản tiếng hán của Ly Tao, tôi láy từ trang Wikipedia tiếng Trung nên chắc không có vấn đề gì. Phần bản dịch tôi search được ở trên mạng, không biết có chính xác không, bác nào biết xin chỉ dẫn. Doanvanvung 15:58, ngày 30 tháng 5 năm 2007 (UTC)Doanvanvung

Bản dịch của Nhượng TốngSửa đổi

Bá Dung nhớ cha ta thuở nọ,
Vốn dòng vua về họ Cao Dương.
Tháng giêng đầu tiết xuân sang,
Cõi đời ta xuống giữa đương ngày Dần.
Buổi trứng nước ân cần chăm sóc,
Biết bao nhiêu khó nhọc công cha.
Chữ hay kén đặt cho ta:
Tên là Chính Tắc, tự là Linh Quân.
Trong ta đã mười phần lộng lẫy,
Chải chuốt càng thêm nẩy xinh tươi.
Sói ngàn nhài bãi khoác ngoài,
Tết lan thu lại làm đai đeo thường.
Sợ chẳng kịp ta càng mê mải,
Tuổi xanh nào có đợi gì ai.
Mộc lan sớm cắt trên đồi,
Ðông thanh chiều hái bên ngoài bến sông.
Ngày tháng vút đi không trở lại,
Vừa xuân qua đã lại thu sang.
Ðoái trông cỏ áy cây vàng,
Sợ con người đẹp muộn màng lỡ duyên!
Tuổi đang trẻ nết quen càn rỡ,
Thế mà không đổi sửa cho đành.
Ngựa hay cưỡi lấy, đi nhanh,
Lại đây ta chỉ cho mình đường quang.
Ðời ba vua thuở đang rực rỡ,
Các giống thơm hớn hở đua tươi.
Hoa tiêu, hoa quế lộn mùi,
Cứ gì hoa huệ được người yêu đương.
Theo đạo chính nhằm đường ngay thẳng,
Nghiêu Thuấn xưa thiệt đấng minh quân.
Cớ sao Kiệt Trụ ngu đần,
Ðâm đầu lối tắt sa chân đường cùng.
Hám vui bọn chúng không biết sợ,
Ðường tối tăm hiểm trở xiết bao.
Xe loan e lúc đổ nhào,
Phải rằng ta sợ thiệt vào đến thân!
Cố theo kịp gót chân vua trước,
Quản chi công xuôi ngược long đong.
Tình ta mình chẳng xét cùng,
Nghe lời ton hót đem lòng giận ta!
Nói thẳng vẫn biết là có hại,
Biết vậy mà nín mãi không đành!
Chín lần trời hãy chứng minh,
Chỉ vì ta quá yêu mình đấy thôi!
Trước cùng ta nặng lời hẹn ước,
Sau vì đâu đổi khác đơn sai?
Biệt ly ta chẳng quản nài,
Xót mình lòng dạ đổi dời bao phen.
Chín vườn lan lại nghìn sào huệ,
Một mình ta chăm chỉ hôm mai.
Tử tiêu bạch chỉ xen vai,
Kẹ trong đỗ nhược, bao ngoài tân di.
Mong cành lá có khi đua nẩy,
Chờ đến mùa hái lấy hoa tươi.
Bỏ rơi ta thiết chi đời,
Thấy trăm hoa chịu lạc loài mà thương!
Chúng chen chúc trên đường vụ lợi,
Tấm lòng tham, tham mãi tham hoài!
Ðem dạ mình đọ bụng người,
Sinh lòng ghen ghét, đặt lời gièm pha.
Mồi phú quý cố mà đeo đuổi,
Phải lòng ta có vội thế đâu.
Cái già sồng sộc theo nhau,
E không để được về sau tiếng lành.
Ăn hoa rụng bên nhành thu cúc,
Uống sương sa dưới gốc mộc lan.
Tình yêu khôn đẹp muôn vàn,
Khát hoài! đói mãi! phàn nàn mà chi!
Rút rễ cây ta xe sợi chỉ,
Xâu cánh hoa thiên lý xinh xinh.
Cánh lan cánh huệ trắng tinh,
Giây ngần bền dẻo tết manh áo ngoài.
Áo như thế thói đời chẳng mặc,
Ta cứ theo phép tắc người xưa.
Dẫu rằng đời có chẳng ưa,
Thì xin theo lối cũng như Bành, Hàm.
Ðời người khổ kể làm sao xiết!
Ðành than dài gạt vết lệ hoen.
Làm xinh ta khéo vô duyên,
Sớm vừa can gián chiều liền sa cơ.
Sa cơ mặc nhởn nhơ vẫn thế,
Vẫn đeo lan dắt huệ như xưa.
Lòng ta đã thích đã ưa,
Dẫu rằng chín chết có chừa được đâu.
Trách mình chẳng suy sau xét trước,
Mãi mãi không rõ được thói đời.
Chúng ghen ta có mày ngài,
Phao cho ta tiếng con người lẳng lơ.
Người đời thật đã thừa khôn khéo,
Ðua nhau theo mức vẹo thước cong.
Khuôn vuông mẫu thẳng chẳng dùng,
Cúi luồn cầu cạnh một dòng như nhau!
Một mình chịu nuốt sầu ngậm tủi,
Nói ai hay nông nỗi lúc này?
Thà cho sống đọa thác đày,
Lòng ta không nỡ để lây thói thường!
Loài chim cắt ngang tàng bay bổng,
Vốn xưa nay là giống không đàn.
Vuông tròn vốn chẳng cùng làn,
Khúc đường ai để yên hàn cho ai?
Tránh điều lỗi, mặc đời xoi mói!
Nén chí xưa, cam nỗi xót xa.
Thánh hiền xưa cũng như ta,
Thẳng ngay mà chết, ấy là chết trong!
Tiếc nhận lối mà không biết lối,
Liệu về thôi, ở lại chi lâu?
Lạc đường cũng chửa xa đâu,
Quay xe trở lại cho mau còn vừa.
Giục vó ngựa lên bờ lan dã,
Sang gò tiêu thong thả nghỉ ngơi.
Tiến ra chẳng hợp với đời,
Lui về sửa lại mặc ngoài cho xinh.
Hái sen súng, cắt manh áo đẹp,
Cắt phù dung may nếp xiêm dài.
Ðời không biết đến mặc đời,
Tình ta vẫn hẳn vẹn mười thơm tho.
Mũ ta đội xốc cho cao ngất,
Ðai ta đeo buông thật dịu dàng.
Khắp mình thơm nức sáng choang,
Ðẹp còn giữ được chất thường chưa phai.
Chợt quay lại liếc chơi, ta muốn
Ði xem cho khắp bốn cõi hoang.
Rung rinh bao thú điểm trang
Ngọt ngào càng thấy rõ ràng mùi thơm.
Ðời ai cũng riêng ham từng món,
Như ta đây chỉ muốn làm xinh.
Phân thây xé xác cũng đành,
Lòng này hồ dễ dỗ dành được sao?
Tiếng cô chị bước vào léo xéo,
Mắng ta rằng rõ khéo ngẩn ngơ,
"Bướng như chàng Cổn ngày xưa,
Bỏ mình núi Vũ bây giờ ai thương?
Sao em thích khoe khoang chải chuốt,
Riêng một mình giữ một vẻ xinh?
Ðầy nhà dây dợ, cỏ tranh,
Người ta mặc cả sao mình lại không?
Nói với chúng dễ hòng nói xiết!
Ai là người xét biết lòng ta?
Ðời đều bè đảng gian tà,
Một mình ta nói, nói mà ai nghe?"
Trong đạo thành liệu bề theo dõi,
Ðến chi đây xiết nỗi tân toan.
Sang Nam qua ngọn Tương Ngoan,
Tới đền vua Thuấn, ta than vài lời:
"Mê hát xướng kìa đời nhà Hạ,
Vua Thái Khang thỏa dạ vui chơi,
Chẳng lo chẳng nghĩ lâu dài,
Năm con mới phải lạc loài bốn phương.
Vua Nghệ chỉ ham đường săn bắn,
Say chim muông quên hẳn việc thường.
Tham vui vua Xác hoang toàng,
Cả hai đều phải thịt xương tan tành!
Ðến vua Ngáo cậy mình sức khỏe,
Chẳng giữ gìn chỉ phí ăn chơi.
Quên mình ngày tháng giông dài,
Quá ra khi đã để rơi cả đầu.
Hạ Kiệt có biết đâu đạo cả,
Lần lữa trông tai vạ đến nơi.
Vua Tân ướp món thịt người,
Cũng vì thế mới hết đời nhà Thương!
Lại xét đến Vũ, Thang, Văn, Võ
Kính mà nghiêm chẳng bỏ đạo hằng.
Cất dùng toàn bọn tài năng,
Theo khuôn giữ mực thẳng băng một chiều.
Ông trời chẳng riêng yêu ai hết,
Xem thấy ai đức nết thì nên.
Xưa nay chỉ bậc thánh hiền,
Thương dân mới được cầm quyền trị dân.
Trông sau trước xét lần sự thế,
Hãy để tâm suy nghĩ cho cùng.
Làm đâu được việc bất công!
Những phường bất nghĩa có dùng được đâu.
Lòng này nghĩ trước sau như một,
Dẫu chết ngay chẳng chút nôn nao.
Người xưa oan thác biết bao,
Theo vuông lựa có vào sao lỗ tròn.
Nức nở khóc cho buồn đầy dạ,
Tủi cho thân sinh đã lỗi thời!
Gạt sầu bứt cánh huệ tươi,
Áo khăn lã chã lệ rơi ướt đầm!
Quỳ khép áo lầm rầm khấn vái:
"Xin dốc theo lẽ phải đường ngay!"
Quay ra đạp gió rẽ mây,
Cưỡi rồng gióng phượng định ngày chơi xa.
Sớm Thương-Ngô, chiều qua Huyền Phố,
Ðến thần linh xa ngó cõi ngoài.
Chốn này muốn tạm nghỉ ngơi,
Chiều hôm bảng lảng mặt trời xuống nhanh.
"Hy Hòa hỡi nể tình ta với!
Lối non đoài chớ vội xông pha.
Quản bao nước thẳm non xa,
Ðể ta tìm kiếm cho ra bạn lòng!"
Cho ngựa uống bên đồng Dục Nhật,
Buông dây cương ở đất Phù Tang.
Nhởn nhơ chốc lát dọc đường,
Bẻ cành nhược mộc chăng ngang mặt trời.
Chị trăng phải nhanh chân tiến trước,
Dì gió cho lần bước theo sau.
Chim loan mở lối đi đầu,
Nhưng thầm sấm sét dốc hầu chưa xong!
Ta giục phượng gia công bay mãi,
Suốt ngày đêm rong ruổi cho mau.
Cơn giông bão táp theo hầu,
Cầu vồng mống cụt đem nhau đến chào.
Khắp các ngã trước sau tới tấp,
Ðủ mọi mầu trên dưới tơi bời...
Ta truyền mở cửa nhà trời!
Lính canh lại tựa cửa ngoài nhìn ta.
Người mỏi mệt trời đà sẩm tối,
Ðứng bơ phờ tay với bông lan.
Cõi đời nhơ đục muôn vàn,
Ghét tài, ghét đẹp, thói càn đã quen.
Sớm dóng ngựa qua miền Bạch Thủy,
Lên Lãng Phong ta sẽ dừng cương.
Không ai là gái đảm đang,
Trông về nước Sở gạt hàng lệ rơi.
Chơi cung Xuân này nơi thanh nhã,
Ðeo dắt thêm hai đóa hoa quỳnh.
Hoa tươi còn chửa lìa cành,
Xem ai là gái hữu tình ta đưa.
Sai thần mây đi mưa về gió,
Cung Phục Phi tìm rõ tới nơi.
Mối may ta lại cậy người,
Cởi dây đeo để ngỏ lời giao đoan.
Trải mấy độ qua ngàn vượt núi,
Bỗng dọc ngang đường lối khó thông.
Chiều hôm về nghỉ non Cùng,
Sớm ra gội tóc trên sông Vị Bàn.
Nàng cậy đẹp khinh nhờn quen thói,
Quên tháng ngày, mê mải dong chơi.
Ðẹp nhưng mất nết xin thôi,
Bỏ tìm chốn khác lấy người đoan trang.
Vùng trời rộng bốn phương man mác,
Xem khắp rồi lại bước xuống đời.
Hữu nhung trông với cõi ngoài,
Long lanh đền ngọc thấy người gái xinh.
Mượn chim trấm mối manh nói hộ,
Trấm trả lời: "Việc đó không xuôi!"
Kìa chim tu hú dại đời,
Ta còn ghét nó là loài tinh ranh.
Mình khuây khỏa lấy mình chẳng nối,
Lòng hồ nghi trăm mối vấn vương.
Chịu lời ta đã phượng hoàng,
Chỉ e ta đến sau chàng Cao Tân.
Xa tìm chốn yên thân chẳng có,
Ðành lênh đênh đây đó biết sao!
Thiếu Khang đang lúc ba đào,
Họ Kiều hai gái sánh vào vừa xinh.
Lý đã kém mối manh lại vụng,
Chỗ hẹn lời e cũng không bền.
Người đời bẩn tưởi nhỏ nhen,
Chuộng bên gian ác, ghét bên hiền tài.
Buồng the đã là nơi cách trở,
Nhà vua còn đang cữ mê say.
Ôm lòng biết ngỏ ai hay,
Bước đời nhịn mãi nước này được sao.
Chẻ nắm quẻ Quỳnh-mao làm thẻ
Mượn Linh-phân gieo quẻ nhân duyên.
Quẻ rằng: "Ao ước thì nên,
Bên tài bên sắc đôi bên cùng lòng.
Nghĩ chín cõi mênh mông rộng rãi,
Phải riêng đây có gái kén chồng?
Ðường xa xin chớ ngại ngùng,
Người xinh ai chẳng đem lòng khát khao?
Cỏ thơm kể nơi nào chẳng có,
Thương tiếc chi quê cũ nữa anh!
Quáng lòa bao kẻ chung quanh,
Dở hay ai xét cho mình nữa đâu!
Lòng yêu ghét khác nhau biết mấy!
Bọn chúng coi thật thấy lạ đời.
Cỏ hôi đeo dắt đầy người,
Hoa lan thơm ngát chê bai chẳng dùng.
Loài cây cỏ còn không phân biệt,
Giống ngọc lành xét biết đâu mà!
Phân tro xếp đống đầy nhà,
Cánh hồi cánh quế chê là không thơm"
Quẻ dạy thế, ở làm chi nữa!
Nhưng lòng còn lưỡng lự chưa đi.
Chiều nay sắp đặt lễ nghi,
Mời Vu Hàm lại ta thì hỏi han.
Chín dãy núi chập chờn đón rước,
Trăm vị thần chững chạc tới nơi.
Hào quang rực rỡ đầy trời,
Vì ta dạy hết mọi lời thủy chung.
Rằng: "Lên xuống cố công tìm hỏi,
Ai cùng mình khuôn lối như in.
Vũ, Thang kén lựa tôi hiền,
Chí Cao Dao được chúng tin yêu vì.
Quả là đẹp cứ gì tốt mối!
Giá ngọc lành há phải bán rong!
Duyệt xưa đắp đất ngoài đồng,
Vũ Ðinh tìm gặp tin dùng chẳng nghi.
Lã Vọng trước làm nghề bán thịt,
Gặp Văn Vương mới biết tướng tài.
Chăn trâu Ninh Thích hát chơi,
Tề Hoàn nghe đã cho vời làm quan.
Tuổi chưa muộn lo toan còn kịp,
Thời đang vừa thu xếp đi cho!
Véo von đề quyết gọi thu,
Trăng hoa e lúc thơm tho chẳng còn!
Vòng hoa quỳnh đẹp giòn biết mấy,
Che lấp đi ai biết vẻ xinh!
Ghét ghen chúng chẳng thương tình,
E khi giập gãy tan tành biết đâu."
Trách thời tiết thật mau thay đổi,
Nào lữa lần được mãi cho cam.
Hoa lan giờ đã hết thơm,
Hoa lài hoa huệ hóa làm cỏ tranh...
Bao nhiêu giống hương thanh sắc đẹp,
Ðều dốc đời đổi kiếp hôi tanh.
Không năng chải chuốt làm xinh,
Tại ai đâu, chỉ tại mình đấy thôi.
Lan ta tưởng đáng nơi tin cậy,
Có ngờ đâu bóng bẩy mà hư.
Theo đời bỏ vẻ đẹp xưa,
Ðua đòi cẩu thả cũng như mọi loài.
Tiêu bợ đỡ nịnh đời ra mặt,
Túi thuốc trừ nhét chặt thù du.
Ðem thân cầu cạnh bôn xu,
Còn đâu giữ được thơm tho tính trời.
Thói thường vốn theo thời thay đổi,
Ai giữ mình cho khỏi suy di!
Tiêu Lan còn chả ra gì,
Trách chi đến sói, kể chi đến nhài!
Riêng hoa quỳnh thật loài đáng quý,
Tới nay còn giữ vẻ năm xưa.
Hương còn thoang thoảng xa đưa,
Ðẹp còn nguyên vẹn vẫn như ngày nào.
Tự an ủi, theo vào mực thước,
Ngắm hoa đeo ngày trước còn xinh.
Khắp vùng trời đất mông mênh,
Tìm cho thấy bạn hữu tình mới thôi.
Linh phân dạy: "Quẻ coi tốt lắm!"
Chọn ngày lành ta sắm sửa đi.
Hoa quỳnh bẻ lấy phòng khi,
Cành thì làm bánh, cánh thì làm cơm.
Lộn ngà ngọc đóng làm xe cưỡi,
Kéo xe ta phất phới rồng bay.
Ði cho vắng mặt khuất mày,
Lòng lìa, thế bắt thân này phải xa!
Ðường thăm thẳm trông ra quanh quất
Hãy vòng xe qua đất Côn Luân.
Vang vang nhạc ngọc thét dồn,
Mây màu lấp lánh vây tròn trước sau.
Sớm bên trời bắt đầu rong ruổi,
Chiều hôm ta tới cõi cực tây.
Trước xe đón ngựa cờ bay,
Phượng hoàng vỗ cánh tung mây tuyệt vời.
Chốc ta lại qua chơi bể Cát,
Theo dòng sông bát ngát đỏ ngầu.
Thuồng thuồng sửa bến cho mau!
Bảo Tây hoàng phải bắc cầu ta sang.
Xa thăm thẳm cõi đường hiểm trở,
Dồn các xe giúp đỡ ta cùng.
Bất Chu lối tả đi vòng,
Hẹn ngày tháng chỉ qua vùng biển tây.
Ðều tay sắp giật dây cương ngọc,
Nghìn xe cùng một lúc ra đi.
Tám rồng bay lộn trước xe,
Cờ bay phất phới bóng che rợp trời.
Hãy ngừng bước, tạm nguôi dạ tủi,
Buông thần hồn lên cõi cao xa.
Múa Thiều hát khúc Cửu ca,
Tháng ngày thong thả liệu mà làm khuây.
Cất mình khoảng trời mây rộng rãi,
Chợt ngoảnh đầu trông lại quê hương.
Ngựa buồn, đầy tớ thảm thương,
Co ro nhớn nhác, ngại đường chẳng đi.
Vãn rằng:
Thôi than tiếc làm chi cho cực!
Biết ta đâu một nước không người.
Chính lành làm sức với ai,
Bành Hàm đâu đó ta thời đi theo.

Nghĩa chữ "ly" (離)Sửa đổi

@A: Mặc dù chữ ly () có nghĩa là "ly biệt", nó còn có nghĩa là "gặp, mắc phải". Nhiều nguồn, khi xét nội dung tác phẩm, thiên về nghĩa "gặp" hơn, kể cả Ban Cố. Do đó tên tác phẩm còn có thể được dịch thành "gặp nỗi buồn". NHD (thảo luận) 19:10, ngày 23 tháng 7 năm 2020 (UTC)

@DHN: Các học giả có vẻ không thống nhất về ý nghĩa thực sự của tựa đề bài thơ, mỗi người đều diễn đạt theo cách cảm nhận của họ nhỉ. Tên tiếng Việt "Buồn ly biệt"/"Buồn chia ly" là em dựa trên lời bình của Nguyễn Hiến Lê trong cuốn Cổ văn Trung Quốc. Tư Mã Thiên, Liễu Tông Nguyên, Lưu An cũng thiên về cách diễn giải này. Nếu như vậy thì có lẽ em sẽ bổ sung thêm một đề mục để viết về các cách giải thích khác nhau về ý nghĩa của tên bài thơ như bên en.--風花 19:27, ngày 23 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Tiềm năngSửa đổi

Bài này bạn viết tốt quá Phương Anh, hoàn toàn đủ sức để tiến cử làm BVT đấy. Bạn có thấy vậy không?  Jimmy Blues  00:43, ngày 26 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Xuất sắc. Ngưỡng danh tác phẩm này đã lâu. Nay thêm ngưỡng mộ cả người viết nữa. :D ~ Violet (talk) ~ 00:52, ngày 26 tháng 7 năm 2020 (UTC)
Cảm ơn Mintu MartinVioletbonmua đã khen ngợi. Mình dự định sau khi bổ sung thêm một vài thông tin nữa và rà soát lại bài sẽ đề cử làm BVT. Tuy nhiên do đây là lần đầu mình đề cử một bài viết về văn học nên mình không tự tin lắm, nhưng cứ thử xem sao vậy. :D --風花 01:16, ngày 26 tháng 7 năm 2020 (UTC)
Bài viết hầu như là tự biên tập từ nhiều nguồn khác nhau. Có tham khảo từ các công trình nghiên cứu của một số nhà sử học Việt Nam. So với BVT của zh wiki thì bài này dung lượng gấp đôi. Cớ sao không tiến cử BVCL? Nếu ứng cử BVCL, tôi sẽ bỏ phiếu đồng ý.  ≾≾≾ ๖ۣۜDeath ๖ۣۜPenalty ≿≿≿  ☬ To Talk or To Be Killed ☬ 01:17, ngày 26 tháng 7 năm 2020 (UTC)
Có lẽ tôi đã qua cái thời đầu năng nổ coi trọng sao nên thấy rằng có sao hay không sao gì cũng không quan trọng lắm. Bài ở trên trang chính cũng chỉ một thời gian rất ngắn, nhưng sẽ luôn ở sẵn đó những người thực sự quan tâm chỉ tìm là có thể đọc qua, và biết đâu, còn có thể chỉ ra những thiếu sót hoặc nâng cấp thêm. Đây mới là ý nghĩa lớn nhất. Ngàn lượt view không bằng một độc giả tri âm, bởi mấy ai thực sự nghiền ngẫm hết tác phẩm và hiểu được từng nội dung trong bài. Cái tôi ngưỡng mộ không phải bài viết (bài tôi chỉ mới lướt qua, thơ tôi cũng chưa đọc hết) mà là thú vui tao nhã nghiên cứu Hán văn, luận bình thi phú của bạn. P/S: Không hiểu vì sao cái chữ kí của bạn A "phong hoa" đi liền mà "tuyết nguyệt" lại lẻ loi như vậy? ;-) ~ Violet (talk) ~ 02:09, ngày 26 tháng 7 năm 2020 (UTC)
Chữ ký mình phải chia đều ra thành hai phần, "phong hoa" là link dẫn tới trang thành viên, còn "tuyết nguyệt" là link dẫn tới trang thảo luận. Màu sắc "tuyết nguyệt" lẻ loi là vì mình sử dụng màu của Logo Wikimedia, mà Logo chỉ có ba màu khác nhau là                trong khi chữ ký là 4 chữ nên đành phải phân chia ra như thế. :D --風花 00:43, ngày 27 tháng 7 năm 2020 (UTC)
Bạn cũng có thể đổi thành                     mà. Nó giống với hình ảnh hai bàn tay ôm lấy chồi non tri thức ban đầu của Wikimedia hơn   (tôi đoán vậy). Góp ý thế thôi. :) ~ Violet (talk) ~ 02:11, ngày 27 tháng 7 năm 2020 (UTC)

1 bài viết tốt từ 1 người gốc Hoa, tôi vốn không ưa gì lắm nhưng cũng phải khen hay. Hiện wiki tiếng Việt các phần giới thiệu trang ngoài đang dẫn rất nhiều tin từ TQ, và các bài viết về chủ đề tq rất nhiều.

171.227.117.250 (thảo luận) 04:54, ngày 28 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Nguồn SchneiderSửa đổi

Nguồn Schneider chắc là bản dịch tiếng Trung của quyển A Madman of Chu: The Chinese Myth of Loyalty and Dissent xuất bản năm 1980. Hiện Google Books có ấn bản xuất bản năm 2021. Nếu có thể, nên dùng nguồn từ ngôn ngữ gốc thay vì bản dịch. NHD (thảo luận) 21:17, ngày 26 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Cái này có lẽ tạm thời để vậy đã vì nếu sửa lại phải mất nhiều thời gian để dò lại vị trí chính xác của mỗi ý.--風花 00:50, ngày 27 tháng 7 năm 2020 (UTC)

DịchSửa đổi

However, it is explicitly glossed as "encountering sorrow" in Ban Gu's commentary (Li Sao zan shu 离骚赞序; 離騷贊序 "Laudatory Preface to the Li Sao").

encounterig sorrow có thể dịch ra là nỗi buồn bất chợt, kiểu như tự dưng buồn, chợt buồn, ....người dịch bài này dịch là "gặp nỗi buồn" có vẻ không đúng với ngữ cảnh lắm.

2001:EE0:520E:E3D0:A94E:684D:29FA:9DF4 (thảo luận) 13:44, ngày 28 tháng 7 năm 2020 (UTC)

@2001:EE0:520E:E3D0:A94E:684D:29FA:9DF4: Đoạn này dịch từ nguyên văn của Ban Cố, không phải dịch từ tiếng Anh: 離,猶遭也。騷,憂也 Ly, do tao, tao, ưu; trong đó tao 遭 = gặp, nên dịch thành "Ly, cũng như gặp", "tao cũng như buồn". Thành ra dịch thành "gặp nỗi buồn" tuy nghe không văn vẻ lắm nhưng đúng.-- 14:22, ngày 28 tháng 7 năm 2020 (UTC)
 
Violetbonmua đã xóa thảo luận này của 2001:EE0:520E:E3D0:75B9:4305:B695:6C76 vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 16:21, ngày 28 tháng 7 năm 2020 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.

Từ ngữ đánh giáSửa đổi

Bài viết này có một số đoạn đánh giá chủ quan, từ ngữ tâng bốc, chọn làm bài viết chọn lọc là chưa hợp lý. StorKnows (thảo luận) 03:58, ngày 9 tháng 9 năm 2020 (UTC)

@StorKnows: Thế bạn biết nghệ thuật là gì chưa mà hỏi làm gì bạn còn ko biết gì về văn phong mà :))   Hồng Quân   14:58, ngày 9 tháng 9 năm 2020 (UTC)
Quay lại trang “Ly tao”.