Thảo luận:Mưa

Active discussions
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

UntitledSửa đổi

Bài này chỉ mới đề cập đến mưa trong lòng khí quyển trái đất thôi, chư chưa nói đến mưa ở các nơi khác như các hành tinh, trên bề mặt Mặt Trời... 118.71.181.251 (thảo luận) 19:23, ngày 31 tháng 10 năm 2008 (UTC)

Mưa trên các hành tinh khác (đang tồn tại, đã tồn tại hoặc giả thuyết đã tồn tại) ta có thể bổ sung vào bài viết. Trong nhiều trường hợp, mưa trên các hành tinh khác mang nghĩa bóng, không mang nghĩa thực của mưa nước. Chỉ có mưa trên bề mặt Mặt Trời tôi chưa được đọc đến, bạn có thể giới thiệu thêm không? Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:40, ngày 31 tháng 10 năm 2008 (UTC)
Quay lại trang “Mưa”.