Thảo luận:Mưa và lũ miền Trung Việt Nam 2010

Bình luận mới nhất: 13 năm trước bởi Ma2nschaft trong đề tài Mở rộng

Mở rộng sửa

Ai có thể tóm tắt các trận mưa lũ đang diễn ra ở Trung Bộ Việt Nam được không ?--Mannschaft (thảo luận) 08:34, ngày 18 tháng 10 năm 2010 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Mưa và lũ miền Trung Việt Nam 2010”.