Thảo luận:Mạc Đăng Lượng

Thảo luận đang diễn ra

UntitledSửa đổi

Sẽ cải thiện bài viết. Có nguồn nhưng chưa biết cách tải Bằng Di tích quốc gia và các Sắc phong có xác nhận của Viện nghiên cứu Hán nôm và các tài liệu liên quan khác. Cần hướng dẫn. cảm ơn. Hoàng trần Hòa

Bạn cần biên tập bài viết cho ngay ngắn, sạch đẹp, gọn gàng, có định dạng tương đối thì bài sẽ không bị xóa. Tham khảo Trợ giúp:Sửa đổi. P.T.Đ (thảo luận) 16:32, ngày 4 tháng 3 năm 2017 (UTC)
Hoàng trần Hòa, để tiện cho việc biên soạn bài viết bạn nên tạo một tài khoản wiki, về bài viết này bạn nên nhanh chóng viết lại phần mở đầu, trong đó nêu rõ nhân vật này nổi bật ở những điểm nào, sau đó biên tập lại toàn bộ bài viết, bạn có thể sử dụng Wikipedia:Chỗ thử để làm quen với cách biên tập trên Wikipedia. Xuân (thảo luận) 08:06, ngày 5 tháng 3 năm 2017 (UTC)
Với những người chưa quen thuộc với việc biên tập Wiki như bạn, mình đề nghị bạn tham khảo những bài viết cùng chủ đề và viết theo khung của các bài đấy, ví dụ: Mạc Đĩnh Chi, Trần Liễu, Đoàn Nhữ Hài,... Xuân (thảo luận) 08:15, ngày 5 tháng 3 năm 2017 (UTC)

Cảm ơn WIKIPEDIA đã đăng Mạc Đăng Lượng và đề nghị Luận văn Lịch sử truyền thống văn hóa phái hệ Mạc Đăng Lượng ở Nghệ an Đăng Mục Nghiên Cứu trao đổi của Lê thị Kim Chung đăng Mactoc.com được đăng 3 kì. Nếu có thể được xin cho đăng các sắc Phong của Mạc Đăng Lượng; Hoàng Đăng Ích và Hoàng Bá Kì xin cảm ơn. Nếu có thể được xin hướng dẫn đăng Tiếp Bài Đặng sơn Khoa phả tựa do Hội tư văn Tổng Đặng sơn lập năm 1875-1924 Tổng hợp các Anh nho Tổng Đặng sơn bản này được dịch từ bản chữ Hán. Hoàng trần Hòa

Bạn Hoàng trần Hòa, về các đề nghị của bạn mình xin trả lời như sau: Wikipedia không phải nơi đăng luận văn; các sắc phong và sách bạn có thể đăng tại wikisource, đây cũng là một dự án của Wiki, nơi lưu giữ những văn thư có bản quyền tự do, bạn lưu ý văn thư tự do thường là các văn thư mà tất cả các tác giả đã qua đời hơn 50 năm trước. Xuân (thảo luận) 16:44, ngày 11 tháng 3 năm 2017 (UTC)

Tối qua 4/4/2017 bạn nào đã có nhã ý giúp tôi đăng thông tin Mạc Đăng Lượng lên WIKISOUSI nhỉ,sáng nay định gửi thông tin tới nhưng không tìm ra tin nhắnSửa đổi

Tôi Hoàng trần Hòa là người Khởi tạo Bài Viết về Mạc Đăng Lượng và tôi đang cố gắng bổ sung thêm... Đề nghị các Thành viên khác Ủng hộ gữi nguyên bài Mạc Đăng Lượng không biểu quyết xóa bài này . Đây là bậc nhân thần có thật nhưng vì thời thế có nhiều đổi thay, tư liệu bị thất lạc, tôi đang cố gắng bổ sung vào Bài Này . Xin cảm ơn các thành viên.14.162.101.41 (thảo luận) 14:32, ngày 27 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Tối qua 4/4/2017 bạn nào đã có nhã ý giúp tôi đăng thông tin Mạc Đăng Lượng lên WIKISOUSI nhỉ,sáng nay định gửi thông tin tới nhưng không tìm ra tin nhắn. Bác dốt IT quá. Hoàng trần Hòa

Không ai có quyền chống biểu quyết xoá, bài viết sẽ bị đem ra biểu quyết sau 7 ngày kể từ khi gắn biển. Cũng đề nghị bạn xem lại cách thảo luận, bạn không nên gọi ai là "dốt" trên đây cả. - jan Win (tl~đg) 04:51, ngày 28 tháng 4 năm 2017 (UTC)
jan Win, không cần kích động vậy, bác ấy tự nhận mình dốt thôi chứ có tấn công ai đâu. Xuân (thảo luận) 14:21, ngày 28 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Tuổi thọSửa đổi

Tận gần 110, nghe điêu điêu thế nào đó? Nếu thọ thế trong các sách sử đều ghi nhận lại chứ nhỉ? Én bạc (thảo luận) 20:22, ngày 27 tháng 4 năm 2017 (UTC)

.Có lời thưa: Bác Giáp còn 103 tuổi thì sao bạn. Hoàng trần Hòa 14.162.111.117 (thảo luận) 02:56, ngày 28 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Đề nghị bạn IP trả lời bằng kiến thức chứ đừng hỏi ngược lại, điều đó không ích gì trong việc thảo luận. - jan Win (tl~đg) 03:55, ngày 28 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Ý tôi nói, một người thọ thế thì rất hiếm, nhất là vào thời xưa, lại là người có chức tước. Do đó sử sách sẽ ghi lại. Bạn nên dẫn các nguồn các tài liệu sử học đề cập đến năm sinh năm mất nhân vật, thay vì bảo có ông Giáp thọ 103 tuổi. Bởi tôi không bảo là không có người thọ như thế. Người sống đến 120 tuổi còn có nữa là. Én bạc (thảo luận) 04:38, ngày 28 tháng 4 năm 2017 (UTC)

  • Tôi Hoàng trần Hòa là người khởi tạo trang Mạc Đăng Lượng có lời đề nghị với các Thành viên như sau :Họ Mạc và nhà Mạc do đặc điểm về lịch sử dòng họ. Sau năm 1592 Thăng long thất thủ, nhà Mạc thất thế . Thành Thăng Long sau đó và Tôn Miếu Dương Kinh Hải Phòng. Điện Sùng Đức ở Long Động Hải Dương, Văn Bia, Sách vở Gia phả.... bị thế lực phong kiến bên thắng cuộc... đốt phá tiêu hủy ,,, Qua các thời kì Gia phả, dấu ấn dòng họ và Nhà Mạc do phải chạy lánh nạn trốn tránh các thế lực thời Lê Trung Hưng sau năm 1592- 1789 đến Nguyễn Tây sơn, Nguyễn Gia Long và Đất nước biết bao cuộc đổi thay ngay cả thời kì chiến tranh và trong Cải Cách ruộng đất 1956 Đình, Đền, Sắc Phong, Gia phả cũng bị tiêu hủy do thời đó chống Tàn dư văn hóa phong kiến...123.16.111.230 (thảo luận) 04:01, ngày 1 tháng 5 năm 2017 (UTC) để tránh truy diệt con cháu dòng họ Mạc Đăng phải đổi họ thay tên ẩn mình lánh nạn và quy ước với nhau " Khử túc bất khử thủ" phải đổi sang các họ khác Phan, Phạm, Thái, Hoàng, Tô, Lều, Bùi, Trần, Vũ, Nguyễn ... nhưng vẫn giữ nguyên bộ Thảo đầu để " Tứ Bách Niên Tiền chung Phục thủy/ Thập tam thế Hậu Dị Nhi Đồng" thêo lời Sấm của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là con cháu họ Mạc 400 năm sau và 13 đời sau sẽ trở lại như ban đầu ( có 50 họ và hiện có 500 chi họ cả nước). Đến nay các nhà Sử học, nhà nghiên cứu... đã có nhận thức mới về nhà Mạc và Mạc thái Tổ.. Năm 2010 nhân 1000 năm Thăng long Nhà nước và Hà nội đã xây dựng lại Khu tưởng niệm Vương Triều Mạc ở Cổ trai Kiến thụy Hải Phòng và đang p123.16.111.230 (thảo luận) 04:33, ngày 3 tháng 5 năm 2017 (UTC)hục hồi lại Điện Sùng Đức Hải Dương, Hà Nội và nhiều tỉnh đã đặt tên đường phố Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông. Nên việc lập trang Mạc Đăng Lượng là sự giúp đỡ cố gắng lớn của các Thành viên Trang WIKIPEDIA và Tôi ...Ngài MĐLượng là Bậc Chú Thái tổ Mạc Đăng Dung, Hậu Duệ 11 đời cụ Trạng Nguyên Thời Lí( đứng sau LÊ văn Thịnh) là Mạc Hiển Tích và Hậu Duệ đời thứ 7 của Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi . Nên đề nghị giúp không xóa mà giúp Bổ sung thêm nguồn tư liệu Gia Phả Bản chữ Hán 9 Sắc Phong của Mạc Đăng Lượng và con và Hậu Duệ được Viện Nghiên cứu Hán Nôm dịch xác nhận; Luận văn Lịch Sử Truyền thống phái hệ Mạc Đăng Lượng của Thạc Sỹ Lê Kim Chung Khoa Sử Đại Học Vinh; Hồ sơ Khoa Học Di tích cấp Quốc Gia Đền Tán Sơn Nam Đàn và Di tích Nhà thờ Họ Hoàng trần Đặng Sơn cấp Quốc gia; Hợp Biên thế Phả họ Mạc Được Hội Đồng Biên Soạn là các Giáo Sư Sử Học thẩm định In Nhà XBVH HN 2007; Đền Tiên Đô xã Đặng Sơn đang được Sở VH tỉnh Nghệ an cho phép phục dựng và các thông tin liên quan tôi đã đăng trang FB Phái hệ Phó quốc Vương Mạc Đăng Lượng và trang Mactoc.com và bổ sung thêm vào WIKISOU và đề nghị các bạn giúp bổ sung và (Đừng Biểu quyết xóa) tôi cũng sẽ bổ sung để trang Mạc Đăng Lượng nguồn đầy đủ, rõ nét hơn ( Thông cảm vì tôi không rành về IT nên đăng nhập, bổ sung bài và ảnh tôi làm chưa tốt) Xin cảm ơn các bạn nhé. Hoàng trần Hòa123.16.111.230 (thảo luận) 03:53, ngày 1 tháng 5 năm 2017 (UTC)
  1. Bác làm ơn nói thật ngắn gọn về những gì chúng ta đang thảo luận, ở đây có người đang nghi ngờ độ xác thực về tuổi thọ của Mạc và người đó đang yêu cầu bạn dẫn nguồn ra, bác làm ơn tập trung vào chủ đề chính.
  2. Biểu quyết xoá không có nghĩa là bài viết này sẽ bị xoá liền, quan trọng là ý kiến của toàn thể cộng đồng, khi biểu quyết diễn ra bác phải chứng minh nhân vật này thật sự nổi bật bằng cách dẫn ra các bằng chứng như có sách sử hay nguồn báo, nghiên cứu nào đó nói về nhân vật này... thì người ta mới thấy được độ nổi bật của nhân vật, mà nếu nhân vật đó được chứng minh là nổi bật thì bài sẽ không bị xoá. Nên thay vì cứ yêu cầu đừng biểu quyết xoá bác hãy chứng minh độ nổi bật của nhân vật, nhưng đừng nói về tiểu sử của ông ấy không không mà hãy dẫn các nguồn đáng tin cậy để chứng minh cho những gì bác nói. - jan Win (tl~đg) 04:38, ngày 3 tháng 5 năm 2017 (UTC)

- Đề Nghị đăng giúp bằng công nhận Di tích lịch sử văn Hóa Đình Phú nhuận và nhà thờ họ Hoàng trần. Bộ văn hóa cấp 5/9/1994. Đã đăng Fb Phái hệ MĐL .Cảm ơn

Mạc Đăng Lượng lên cho vào Người thọ bách niên Việt namSửa đổi

Mạc Đăng Lượng (1496 - 1604) thọ 108 tuổi, thật là tuổi thọ rất cao lên cho vào người thọ bách niên.Vũ Khiêu thọ 101 tuổi, Nguyễn Văn Trân thọ 100, Đỗ Mười thọ 100 đều có tên trong Người thọ bách niên, còn Mạc Đăng Lượng thọ 108 tuổi còn không có tên trong đó,8.37.231.12 (thảo luận) 14:54, ngày 17 tháng 8 năm 2017 (UTC)

Quay lại trang “Mạc Đăng Lượng”.