Thảo luận:Mạc Kính Chỉ

Thảo luận đang diễn ra

Miếu hiệuSửa đổi

Không hiểu nguồn đâu mà Wiki Trung Quốc lại ghi Mạc Kính ChỉMẫn Tông Trinh Hoàng Đế.Vũ Hoàng Sơn (Thảo luận) 07:26, ngày 2 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Tài thật, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường.--Trungda (thảo luận) 08:46, ngày 2 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Tôi đã bổ sung thụy hiệu bằng chữ Hán vào trang vua Mạc Kính Chỉ, xin hãy dịch sang tiếng Việt. 116.103.89.24 (thảo luận) 05:47, ngày 6 tháng 9 năm 2010 (UTC)

Tên bàiSửa đổi

Miếu hiệu này chưa được công nhận thì làm sao đổi tên bài này thành Mạc Mẫn Tông được. Chỉ nên dùng tên phổ biến là Mạc Kính Chỉ Luongsonbac (thảo luận) 14:10, ngày 12 tháng 10 năm 2019 (UTC)

Quay lại trang “Mạc Kính Chỉ”.