Thảo luận:Mặc khải

Bình luận mới nhất: 16 năm trước bởi Tmct

Không biết hai từ "Mặc khải" và "Mạc khải" còn được dùng trong các tôn giáo nào ngoài Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo? Nếu thành viên nào có thông tin, xin bổ sung thẳng vào bài viết. Tôi chỉ lấy nội dung hiện có từ các từ điển và ngoài ra không biết gì hơn. (Tmct 12:41, ngày 5 tháng 5 năm 2006 (UTC))Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Mặc khải”.