Thảo luận:Mars Reconnaissance Orbiter

Bình luận mới nhất: 16 năm trước bởi Mxn trong đề tài Machine translation
Thêm đề tài
Dự án Thiên văn học
Saturn template.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Thiên văn học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Thiên văn học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Machine translationSửa đổi

Nope, just a lot of words I didn't quite understand, apparently. Sorry about that. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 07:44, ngày 12 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Mars Reconnaissance Orbiter”.