Thảo luận:Mary, Nữ vương Scotland

Thảo luận đang diễn ra

SaiSửa đổi

Bà này ko có làm Nữ hoàng nước Anh !--The Monarchist (Thảo luận, đóng góp) 16:08, ngày 14 tháng 9 năm 2011 (UTC)[]

Nữ vương không phải Nữ hoàngSửa đổi

Vấn đề này hay bị xảy ra trong dịch thuật tước hiệu Châu Âu. Không tự dưng phải chia ra [Queen] và [Empress] đâu, Mary Stuart là [Nữ vương của người Scot] mới chính xác.Dang Thien2009 (thảo luận) 13:29, ngày 4 tháng 3 năm 2019 (UTC)[]

Quay lại trang “Mary, Nữ vương Scotland”.