Thảo luận:Max Weber

Bình luận mới nhất: 16 năm trước bởi Paris trong đề tài Untitled

Untitled

sửa

Tôi nghĩ phần tiểu sử nên chia nhỏ hơn. Cuốn Đạo đức Kháng Cách và tinh thần của Chủ nghĩa tư bản - Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus nếu chỉ có một bản dịch như đã ghi trong phần Tác phẩm thì nên dùng tên đó.--Paris (thảo luận) 18:52, ngày 28 tháng 5 năm 2008 (UTC) {{UCVCL}}Trả lời

Quay lại trang “Max Weber”.