Thảo luận:Michael Faraday

Bình luận mới nhất: 17 năm trước bởi T-man immoral trong đề tài Untitled

Untitled

sửa
  • Bài viết cũ giống hoàn toàn với link ở trên. Bản thân mình nhớ thì cả hai đều là sao chép nguyên văn từ 1 cuốn sách nhưng vì mình không nhớ tên nên không chứng minh được. Hiện giờ mình chỉ thêm vào phần đầu và vẫn giữ lại bài viết cũ. T-man immoral 23:07, ngày 4 tháng 3 năm 2007 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Michael Faraday”.