Thảo luận:Michael Faraday

Thảo luận đang diễn ra

UntitledSửa đổi

  • Bài viết cũ giống hoàn toàn với link ở trên. Bản thân mình nhớ thì cả hai đều là sao chép nguyên văn từ 1 cuốn sách nhưng vì mình không nhớ tên nên không chứng minh được. Hiện giờ mình chỉ thêm vào phần đầu và vẫn giữ lại bài viết cũ. T-man immoral 23:07, ngày 4 tháng 3 năm 2007 (UTC)
Quay lại trang “Michael Faraday”.